0
Мої закладки 0
Порівняння товарів 0
0товарів: 0 грн. 

Raffia Kyiv - публічна оферта

Даний Договір публічної оферти є офіційною пропозицією Продавця на адресу необмеженого кола осіб укласти з Продавцем Договір про поставку товарів дистанційним способом на умовах, що передбачені цією офертою, шляхом створення Замовлення в Інтернет-магазині на веб-сайті інтернет-магазину Raffia Kyiv (raffia.kyiv.ua).

Визначення понять

Договір публічної оферти – публічний Договір, умови якого згідно ст. 633 і ст. 641 Цивільного кодексу України є однаковими для всіх Покупців, беззастережне прийняття умов якого Покупцем (оплата Товару у відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Продавцем і Покупцем.

Адміністрація – фізична особа-підприємець, зареєстрована за законодавством України, розташована за адресою: пр. Берестейський, 71/2, м. Київ 03062 Україна, телефон: +380 66 943 30 16, що є правовласником веб-сайту raffia.kyiv.ua.

Акцепт – прийняття особою пропозиції укласти Договір (натисканням на посилання "Оформити замовлення" або шляхом здійснення замовлення через оператора Інтернет-магазину).

Інтернет-магазин – відповідний програмно-функціональний комплекс, розміщений на офіційному веб-сайті за адресою raffia.kyiv.ua, який дозволяє ознайомитись з Товаром, його зовнішнім виглядом, технічними характеристиками, ціною, умовами оплати, зробити відповідне замовлення тощо.

Продавець – фізична особа-підприємець, яка розміщує в Інтернет-магазині інформацію про Товари, що ним реалізуються. Продавцем може бути як Адміністрація так і будь-яка особа, якій Адміністрація надала право на розміщення відомостей про Товар. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Покупцеві.

Оферта – пропозиція Продавця укласти даний Договір публічної оферти на умовах, викладених в даному Договорі, що адресована необмеженому колу осіб.

Оформлення замовлення – заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю для її виконання та здійснюється за допомогою розміщення Покупцем заявки в Інтернет-магазині натисканням на посилання "Оформити замовлення" або наданням згоди на оформлення замовлення оператору Інтернет-магазину.

Підтвердження замовлення – повідомлення Продавця про отримання замовлення від Покупця та прийняття такого замовлення до виконання.

Покупець – будь-яка особа, що акцептувала дану публічну оферту.

Сторони – сукупне найменування Продавця і Покупця.

Товар – рафія, шнур, пряжа, фурнітура, інструменти, майстер-класи та будь-які інші товари для в'язання, інформацію про які розміщено в Інтернет-магазині.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Договір публічної оферти є публічним Договором у відповідності до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, умови якого встановлюються однаковими для всіх Покупців.

1.2. Факт оформлення Покупцем Замовлення (натисканням на посилання "Оформити замовлення" або шляхом здійснення замовлення через оператора Інтернет-магазину) відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, вважається акцептом даного Договору Покупцем.

1.3. Договір, укладений на підставі акцептування Покупцем цієї оферти є Договором приєднання, до якого Покупець приєднується без будь-яких винятків і/або застережень.

1.4. Адміністрація Інтернет-магазину в будь-який час, без повідомлення може вносити будь-які зміни в даний Договір, матеріали та інформацію, що містяться в Інтернет-магазині. Адміністрація ні за яких обставин не несе відповідальності за неактуальність інформації на сайті, будь-які збитки, що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання ресурсу Інтернет-магазину.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов'язується передати на умовах даного Договору Товар у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти Товар у власність і оплатити його на умовах даного Договору.

2.2. Продавець та Покупець підтверджують, що даний Договір не являється фіктивним, удаваним правочином, правочином, що вчиняється під впливом насильства або обману.

3. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Прийняття Покупцем пропозиції укласти Договір (Акцепт) здійснюється шляхом оформлення замовлення на Товар в Інтернет-магазині. Моментом укладення Договору є підтвердження замовлення Продавцем.

3.2. Факт оформлення замовлення Покупцем є беззаперечним фактом прийняття Покупцем умов даного Договору, в тому числі згодою Покупця з отриманням матеріалів рекламного характеру засобами комунікації (у тому числі але не виключно – електронною поштою, мобільним зв'язком). В будь-який момент Покупець може відмовитися від отримання рекламних матеріалів в власному акаунті в Інтернет-магазині.

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Інтернет-магазин або за допомогою оператора Інтернет-магазину.

4.2. Оформити Замовлення через Інтернет-магазин можна після реєстрації. При цьому Покупець має право зареєструватися на сайті лише 1 (один) раз, тобто може мати тільки один акаунт.

4.3. При реєстрації в Інтернет-магазині, або при замовленні Товару за допомогою оператора Інтернет-магазину, Покупець зобов'язаний надати наступну інформацію про себе:

 • прізвище та ім'я;
 • контактний телефон;
 • електрону адресу;
 • адресу доставки Товару.

4.4. Покупець, що реєструється в Інтернет-магазині, отримує індивідуальну ідентифікацію шляхом надання логіна і пароля. Передача Покупцем логіна і пароля третім особам заборонена.

4.5. Оформлення Покупцем замовлення здійснюється натисканням на посилання "Оформити замовлення" або шляхом підтвердження здійснення замовлення оператору Інтернет-магазину. Оформлення Покупцем Замовлення і подальша передача його до виконання, означає достатнє й повне ознайомлення Покупця з ціною Товару, технічними характеристиками Товару, його функціональним можливостями, з інформацією про терміни поставки.

4.6. Замовлення вважається прийнятим Продавцем та підлягає виконанню після Підтвердження останнім замовлення (підтвердженням є повідомлення Продавця, надіслане за допомогою засобів зв'язку Покупцю).

У випадку відсутності замовлених Товарів на складі Продавця, у тому числі із причин, що не залежать від Продавця, Продавець вправі анулювати зазначений Товар із Замовлення Покупця і повідомити про це Покупця.

4.7. Будь-які відомості про Товар, що містяться на офіційному веб-сайті Продавця, носять інформаційний характер і не можуть сприйматись як такі, що в повній мірі передають всі властивості та характеристики Товару. У разі виникнення у Покупця питань щодо властивостей та характеристик Товару, перед замовленням Товару йому необхідно звернутись за консультацією до оператора Інтернет-магазину.

5. ЦІНА ТОВАРУ І УМОВИ ОПЛАТИ

5.1. Ціна, за якою реалізується Товар – вказується в документах на передачу Товару Покупцеві.

Продавець залишає за собою право змінювати ціни на Товари в односторонньому порядку. При цьому, ціни на замовлені Покупцем Товари (після підтвердження замовлення Продавцем), зміні не підлягають.

5.2. Оплата за Товар здійснюється Покупцем у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок або банківську картку Продавця. Валюта розрахунків – гривня.

5.3. Покупець зобов’язаний оплатити замовлений Товар у строки, погоджені Сторонами при оформленні Замовлення.

5.4. Зобов'язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок або банківську картку Продавця.

5.5. У разі якщо Товар реалізується зі знижкою, інформація про наявність та розмір знижки розміщується на офіційному веб-сайті Продавця, та носить інформаційний характер. Ціна, за якою реалізується Товар вказується відповідно до п. 5.1.

6. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

6.1. Зобов'язання Продавця передати Товар Покупцю виникають з моменту надіслання Покупцю підтвердження Замовлення.

6.2. Строки передачі Товару Покупцю погоджуються Сторонами в кожному конкретному випадку та фіксуються в підтвердженні замовлення.

6.3. Товар доставляється Покупцю за вказаною ним адресою. Перевезення Товарів здійснюється за рахунок Покупця або Продавця відповідно до зазначених в Інтернет-магазині умов.

Доставка Товару Покупцю здійснюється за допомогою перевізника (оператором поштового зв'язку, службою доставки, кур'єрською службою тощо) до пункту видачі або за вказаною Покупцем адресою.

Покупець в повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів вибраною ним компанії перевізника (у тому числі з вартістю доставки).

6.4. Право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця з моменту передачі Продавцем Товару перевізнику (оператору поштового зв'язку, службі доставки, кур'єрській службі тощо).

6.5. Зобов'язання Продавця по передачі Товару вважається виконаним, а також ризик випадкового знищення Товару переходять до Покупця у момент передачі Продавцем Товару перевізнику. Відповідальність за доставку Товару до місця доставки несе перевізник.

6.6. Прийом Товару по кількості та якості відбувається в місці передачі Товару від Продавця (перевізника) Покупцю. Після отримання Покупцем Товару, претензії до кількості, комплектності та виду Товару не приймаються.

7. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

7.1. Покупець має право на повернення Продавцю Товару належної якості, якщо він не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний ним за призначенням. Покупець має право на повернення Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не рахуючи дня покупки. Повернення Товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, а також розрахунковий документ, виданий разом із проданим Товаром. Перелік Товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених в цьому пункті, затверджено Кабінетом Міністрів України.

7.2. Розгляд вимог Покупця, у тому числі щодо повернення Товару, здійснюється за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України (зокрема, письмової заяви).

8. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

8.1. Продавець має право:

 • в будь-який час вносити зміни в даний Договір, матеріали та інформацію (у тому числі про Товари, що пропонуються в Інтернет-магазині);
 • відмовитись від укладення Договору публічної оферти за відсутності у нього можливостей продати Покупцеві відповідний Товар;
 • здійснювати записи телефонних переговорів з Покупцем;
 • призупинити продаж Товарів Покупцю у разі порушення Покупцем своїх зобов'язань (зокрема, але не обмежуючись, не здійснення оплати за замовлений Товар) за цим Договором;
 • вимагати від Покупця добросовісно виконувати свої зобов'язання за даним Договором;
 • без узгодження з Покупцем, передавати свої права та обов'язки по виконанню Договору третім особам.

8.2. Продавець зобов'язаний:

 • надіслати Покупцю підтвердження замовлення або повідомити його про неможливість виконати замовлення Покупця;
 • передати Товар Покупцеві після здійснення ним оплати за цей Товар;
 • перевірити якість та кількість Товару при його передачі Покупцеві;
 • не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України (не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі Договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем);
 • запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та/або передачу її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень; своєчасно виявляти і припиняти такі факти;
 • належним чином виконувати умови даного Договору.

9. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

9.1. Покупець має право:

 • зареєструватись в Інтернет-магазині;
 • у разі незгоди з будь-яким пунктом оферти, відмовитись від покупки Товарів, реєстрації в Інтернет-магазині, та будь-яких інших дій, передбачених даним Договором;
 • звертатись за консультацією до Продавця щодо властивостей та характеристик Товару;
 • вимагати від Продавця добросовісно виконувати свої зобов'язання за даним Договором;
 • інші права, передбачені чинним законодавством України.

9.2. Покупець зобов'язаний:

 • до моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору, цінами на Товар, пропонованими Продавцем в Інтернет-магазині;
 • повідомити всі необхідні дані, що ідентифікують його як покупця і необхідні для реєстрації в Інтернет- магазині шляхом власноручного внесення даних при реєстрації в Інтернет-магазині або шляхом повідомлення необхідних відомостей оператору Інтернет-магазину та підтримувати їх актуальність;
 • своєчасно оплатити замовлений Товар (і його доставку у разі необхідності);
 • перевірити якість та кількість Товару при його отриманні від перевізника;
 • не розголошувати будь-яку приватну інформацію Продавця і не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України; не передавати логін і пароль, отримані при реєстрації, третім особам та самостійно нести відповідальність за невиконання даного зобов'язання;
 • належним чином виконувати умови даного Договору.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за даним Договором у відповідності до чинного законодавства України.

10.2. Покупець, оформлюючи замовлення, несе відповідальність за достовірність наданої Продавцю інформації про себе (у тому числі, але не виключно, інформації, зазначеної в пп. 4.3. Договору), а також підтверджує, що він ознайомлений з умовами даного Договору і погоджується з ними. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Покупцем при реєстрації.

10.3. Продавець не несе відповідальності за неможливість виконати замовлення Покупця якщо така неможливість виникла в результаті незалежних від Продавця обставин, включаючи, але не обмежуючись, порушення роботи ліній зв’язку, несправність устаткування тощо.

10.4. Загальна відповідальність Продавця за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору обмежується сумою платежу Покупця, що здійснений на підставі даного Договору.

10.5. Гарантія на Товар надається у відповідності з гарантією, встановленою заводом-виробником Товару. Продавець не несе відповідальності за псування Товару у випадках, які не визнаються гарантійними заводом-виробником Товару, а також у випадках порушення Покупцем умов зберігання та/або експлуатації Товару.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Перебіг терміну виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором може бути призупинений тільки в разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, істотної зміни законодавства України, що ускладнює або унеможливлює виконання Стороною своїх зобов'язань по даному Договору, або з інших обставин, які перебувають поза контролем Сторін.

11.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, має протягом 5 (п'яти) календарних днів письмово повідомити про це другу Сторону.

11.3. У випадку настання обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їх дії, за умови дотримання вимог пункту 11.2 даного Договору, на період дії таких обставин звільняється від відповідальності за даним Договором.

11.4. Після припинення дії обставин непереборної сили, перебіг терміну виконання зобов'язань поновлюється. Про припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їх дії, має письмово повідомити другу Сторону.

11.5. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше ніж 30 (тридцять) календарних днів поспіль, то Сторони мають право припинити дію цього Договору та здійснити остаточні розрахунки. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються й штрафні санкції не сплачуються.

12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Даний Договір набуває чинності з моменту отримання Покупцем підтвердження замовлення від Продавця. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

12.2. Цей Договір укладено на території України і діє в рамках чинного законодавства України.

12.3. Покупець та/або уповноважені особи Покупця надають згоду Продавцю на обробку їх персональних даних, а саме прізвища, ім'я, по-батькові, зареєстрованого місця проживання та/або фактичного місця проживання, ідентифікаційного номеру платника податків, паспортних даних, а також контактного номеру телефону/факсу, електронної адреси, будь-яких інших даних, вказаних Покупцем в реєстраційній формі для реєстрації в Інтернет - магазині та/або замовленні, з метою виконання вимог чинного законодавства України, пов'язаного з веденням фінансово-господарської діяльності Продавця та в межах вимог чинного законодавства про захист персональних даних.

Покупець підтверджує, що ознайомлений з правами суб'єкта персональних даних, передбачених ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». Адреса зберігання персональних даних – пр. Берестейський, 71/2, м. Київ, Україна.

12.4. Інтернет-магазин містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом. Покупець або будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені в Інтернет-магазині (у тому числі вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам та інше). Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. При цитуванні матеріалів сайту, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на сайт Інтернет-магазину обов'язкове.

12.5. Всі суперечки, пов'язані з невиконанням, або неналежним виконанням своїх зобов'язань за цим Договором Сторони будуть намагатися вирішити в ході переговорів. У разі недосягнення згоди в ході переговорів, суперечки будуть вирішуватися в порядку передбаченому чинним законодавством України.

12.6. У випадках, що не врегульовані даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.


Уважно ознайомтеся з текстом публічної Оферти, і якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом Оферти, Ви маєте право відмовитися від покупки наявних Товарів в Інтернет-магазині, та не вчиняти дій, вказаних в пп. 3.1 і 4.3 цієї Оферти.